Škola – súťažiaci

  • Napr. prehratie videa (napíšte dĺžku v min a sek), vlastný notebook (napr. MAC)...