Registrácia

Postup pri registrácii do súťaže:
1. registrácia – vytvorenie konta,
2. odoslanie projektov do súťažnej kategórie (alebo viacerých).