O súťaži

Junior Internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií, blogerov a textárov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku www.amavet.sk je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 4000 členov v kluboch na území celého Slovenska. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET www.festivalvedy.sk, konferencie Junior Internet a ciest za vedou okrem iného do vedeckého centra CERN.